Παραμύθια

«Η δε εις Λονδίνον σταλείσα επιτροπή προς εύρεσιν δανείων ευδοκίμησεν. Ο Ορλάνδος και ο Λουριώτης κατευοδωθέντες την 14ην Ιανουαρίου υπέγραψαν την 9ην Φεβρουαρίου μετά των τραπεζιτών Λογγμάνου και Οβριένου συμφωνητικόν περί δανείου λιρών στερλινών 800.000 επί πραγματική πληρωμή 59 εκατοστών, τόκω 5% λογιζόμενω από 1η Ιανουαρίου επί του ονομαστικού κεφαλαίου, και επί υποθήκη όλων των εθνικών γαιών και κυρίως της προσόδου των τελωνείων, των ιχθυοτροφείων και των αλικών.
Επειδή δε διεδόθησαν μετ’ ολίγον κακαί ειδήσεις περί των της Ελλάδος, προσετέθη ο όρος να στέλνωνται τα χρήματα προς τον εν Ζακύνθω Καίσαρα Λογοθέτην εντόπιον και τον εκεί έμπορον Άγγλον Σαμουήλ Βάρφον, και να μη δίδωνται παρ’ αυτών τη Ελληνική κυβερνήσει ειμή συναινέσει του Βύρωνος, του Στάνωπος και του Λάζαρου Κουντουριώτου. Το δάνειον δε τούτο, αφ’ ου εκρατήθησαν διετείς τόκοι και οκτακισχίλιοι λίραι ενός έτους, χρεωλύσιον, και επληρώθησαν και τα άλλα έξοδα, εξεκαθάρισε λίρας 280.000, η πρώτη δε δόσις εκ 40.000 έφθασεν εις Ζάκυνθον, υπό την επιστασίαν του Βλακιέρου αφιχθέντος το τρίτον εις Ελλάδα, την, 12ην Απριλίου.
Επί τη προσκλήσει τούτου μετέβη εις Ζάκυνθον ο Στάνωπ, και κατόπιν αυτού Ο Εμμανουήλ Ξένος και ο Νικόλαος Καλλέργης, φέροντες οι δυο ούτοι την απαιτούμενην συναίνεσιν του Λάζαρου Κυντουριώτου εις παραλαβήν των χρημάτων εν ονόματι της Ελληνικής κυβερνήσεως. Αλλ’ αντέστη ο Στάνωπ επί λόγω ότι ο Βύρων, ούτινος η συναίνεσις ήτον αναγκαία, δεν έζη. Δια τούτο ο Λογοθέτης και ο Βάρφος δεν έδωκαν τα χρήματα και εζήτησαν δευτέρας διαταγάς. Έφθασεν μετ’ ολίγας ημέρας εις Ζάκυνθον και η Δευτέρα δόσις ίσης ποσότητος, αλλά και αύτη διετηρήθη δια τους αυτούς λόγους ανέπαφος.
Εν τούτοις ο μέγας αρμοστής, Φριδερίκος Αδάμ, ο διαδεχθείς τον Μαιτλάνδον, αποθανόντα, επειδή η ιόνιος κυβέρνησις επρέσβευεν ουδετερότητα, αντιβαίνουσα εξέλαβε προς τας αρχάς ταύτης την κατάθεσιν χρημάτων εντός της ιονίου πολιτείας επί χρήσει ενός των διαμαχομένων, και εξέδωκε την 7ην Ιουνίου δόγμα απαγορεύον αυστηρώς τούτο επί απειλή εξορισμού των παρηκόοων και δημεύσεως των υπαρχόντων αυτών.
Αλλ’ αφ’ού ήλθαν εκ Λονδίνου περί την 20ην Ιουλίου αι ζητηθείσαι διαταγαί, εστάλησαν εις Ναύπλιον όλα τα εν Ζακύνθω κατατεθέντα χρήματα μηδενός εξορισθέντος μηδέ κτήματος τινός δημευθέντος».
Share:

11 σχόλια:

bbimbo ( PR PROFILE ) είπε...

παλιά μας τέχνη ,κόσκινο,
αγαπητέ φώντα....:-)

πρκλς είπε...

Θαύμα! Θαύμα!
Οι 800.000 έγιναν 280.000!!!!
:-)

tiktos είπε...

Αδριφάκι έκανες σαφές τον ορισμό της τοκογλυφίας.
Εν τούτοις δεν κατάλαβα πότε έλαβε χώρα το συμβάν.
Προ ιδρύσεως του νεοελληνικού παρακράτους ή μετά;

Iptamenos Ollandos είπε...

Μύθοι, αγαπητέ Φώντα! Γίνονται τέτοια πράγματα στην εποχή μας;

ΟΧΙΑ είπε...

"επί υποθήκη όλων των εθνικών γαιών και κυρίως της προσόδου των τελωνείων, των ιχθυοτροφείων και των αλικών."

Μάλιστα.....ωραία.....τέλεια.

grsail είπε...

Κάτι παρόμοιο επαναλλαμβάνεται και στις μέρες μας. Οι μεγαλοκλέφτες Βρετανοί έκαναν αργότερα τα ίδια και στην Αίγυπτο (έτσι κατάφεραν να αρπάξουν την διώρυγα).

Μια φορα κι εναν τρελο... είπε...

Δηλαδή αυτό τώρα εγώ να αρχίσω να το διαβάζω στην μικρή μου πριν πέσει για ύπνο...
Δε λένε άλλωστε ότι τα μικρά μέσα από τα παραμύθια μαθαίνουν καλύτερα για το τι τα περιμένει σαν μεγαλώσουν;

Φώντας είπε...

bbimbo
Αυτό πια δεν είναι τέχνη bbimbo μου είναι κληρονομικό χάρισμα.

πρκλς
Θαύμα θαυμάτων. Μια ζωή με θαύματα Περίκαλε ζούμε.

tiktos
Αδριφάκι τικτε αυτά είναι παραμύθια, ποτέ δεν έγιναν και σε καμιά περίοδο του παρακράτους των Ελληνάράδων.

Iptamenos Ollandos
Απα πα αδερφέ ποτέ των ποτών δεν εγιναν ούτε θα γίνουν.

ΟΧΙΑ
Το κακό οχιά μου είναι οτι κάποια στιγμή πιστέψαμε πως το σπίτι των γονιών μας ανήκε σε μας. Τα είχαν πουλήσει από παλιά όλα.

grsail
Βάλε κι άλλα αγαπητέ βάλε. Ποιος δίνει χωρίς να πάρει; Ούτε ο φιλέσπλαχνος "θεός"

Μια φορα κι εναν τρελο...
Μαθαίνουν αλλά ξεχνάνε γρήγορα τον κακό λύκο γιατί έχουν ένστικτο και καταλαβαίνουν οτι στο κάτω κάτω ο καημένος πείναγε και ήθελε μόνο να φάει μαμούφι μου

Korlakas είπε...

Τσ τσ τσ!
Κακεντρέχειες!

Μετά από τετοιες αναρτήσεις πρέπει να προσθέτεις πως τα γεγονότα ειναι φανταστικά (σουπερ υπέροχα), και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα :Ρ

(αν και σε παρακολουθώ καιρο, καλως σε βρήκα, αφού είναι το 1ο μου σχόλιο)

Φώντας είπε...

Korlakas
Προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως είναι δηλωμένο πάνω πάνω ότι αυτά είναι ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ αγαπητέ.
Καλώς ήλθες στο παραμυθατζίδικο λοιπόν.

bbimbo ( PR PROFILE ) είπε...

εκτος θέματος/εντος εποχής

φώντα στείλε μου το μέιλ σου,
γιατί αλλοιώς δεν έχει κάρτα πασχαλινή..;-)